SEC khởi động chiến dịch giáo dục nhà đầu tư

Theo ghi nhận của Thecoindesk, SEC đưa ra thông báo mới hôm 3/4, cho biết họ sẽ tiếp cận các nhóm bao gồm học sinh trung học, quân đội, nhà đầu tư lớn tuổi và người Mỹ bản địa trong nỗ lực cải thiện hiểu biết về tài chính.

Tuy nhiên, cơ quan giám sát tài chính khuyên rằng các hành động có thể có của họ trong các sự cố như vậy bao gồm cách tránh trở thành nạn nhân của gian lận tiền điện tử. SEC đã trích dẫn một cảnh báo vào ngày 23/3, trong đó cơ quan quản lý kêu gọi mọi người thận trọng khi xem xét đầu tư vào các dự án tiền điện tử có thể đủ điều kiện là chứng khoán trong phạm vi quản lý của cơ quan quản lý.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr