SEC bắt đầu điều tra Coinbase về danh sách tiền mã hóa bị coi là chứng khoán

Coinbase Global đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Hoa Kỳ về việc liệu họ có để người Mỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số mà lẽ ra phải được đăng ký dưới dạng chứng khoán hay không.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr