SBF đã nhiều lần tiết lộ giá trị ròng cá nhân và tình trạng tài chính của Alameda cho Forbes

Tạp chí “Forbes” đã viết rằng mặc dù cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) tuyên bố rằng ông không chịu trách nhiệm điều hành Alameda Research, nhưng ông không biết về tình hình tài chính của Alameda. Nhưng trên thực tế, kể từ tháng 1 năm 2021, SBF đã gửi thông tin chi tiết về một số cổ phần lớn của Alameda cho Forbes ít nhất 5 lần để trả lời các câu hỏi về giá trị tài sản ròng của ông, bao gồm giải thích chi tiết về một số giao dịch nhất định, cập nhật Alameda Số lượng FTT, Solana và Serum Các mã thông báo do thị trường nắm giữ đã đạt được gần đây nhất là vào cuối tháng 8. Tạp chí “Forbes” tuyên bố rằng thông tin chi tiết do SBF cung cấp cho “Forbes” nhiều lần cho thấy rằng mặc dù ông đã rời khỏi hoạt động của quỹ phòng hộ Alameda sau khi thành lập FTX vào năm 2019, nhưng ít nhất ông vẫn biết chi tiết về một số cổ phần của Alameda.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr