SAVAGE hợp tác với Samsung hỗ trợ người dùng Web3

SAVAGE, một ứng dụng truyền phát trực tuyến trên blockchain Polygon, đã công bố hợp tác với Samsung để cung cấp cho người dùng ảnh và video chất lượng cao trong Web3. Ứng dụng SAVAGE Smart TV cho phép kết nối màn hình IRL và tải lên chất lượng cao nhất (lên đến 8K) ở bất kỳ thị trường nào.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr