Hôm nay ngày 19 tháng 1, The Sandbox đã thông báo rằng họ đã hợp tác với Nhà xuất bản truyện tranh “Fist of the North Star” để ra mắt một trò chơi mới Land of the End of the Century” trong Metaverse.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr