Sàn OKX gặp lỗi kết nối không liên tục nhưng tiền vẫn an toàn

Theo một số người dùng đã báo cáo rằng tiền trong tài khoản OKX của họ không thể hiển thị. OKX đã tweet trước rằng đó là do lỗi kết nối không liên tục trong dịch vụ cloud và tiền vẫn an toàn. Nhóm phát triển hiện đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ cloud để giải quyết vấn đề này.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr