Sản lượng mining Bitcoin của Marathon giảm 44% trong Q2

Công ty khai thác Bitcoin hàng đầu thị trường hiện nay Marathon Digital Holdings đã trải qua sự sụt giảm mạnh 43,8% sản lượng Bitcoin trong quý 02/2022, với tháng 6 được ghi nhận là tháng làm việc kém hiệu quả nhất của công ty trong hơn một năm sau sự sụp đổ tại cơ sở khai thác ở Montana.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr