Sàn giao dịch tiền điện tử Mobee hoàn thành vòng cấp vốn mới

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tin tức từ Tech in Asia cho biết sàn giao dịch tiền điện tử Mobee của Indonesia đã hoàn thành một vòng cấp vốn mới, số tiền cụ thể không được tiết lộ. Quỹ 1982 Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của một số văn phòng gia đình Indonesia và các nhà đầu tư cá nhân. Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng kinh doanh, ra mắt sản phẩm mới và thuê thêm nhiều nhân viên kỳ cựu từ các ngành dịch vụ tài chính và tài sản kỹ thuật số.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr