Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini tạm dừng dự án thẻ tín dụng

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini hiện đã tạm ngưng dự án thẻ tín dụng nhận tiền điện tử. Gemini cho biết hiện nay thẻ tín dụng trên đang gặp vấn đề kỹ thuật. Trước đó, thẻ tín dụng Gemini hỗ trợ hơn 60 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Dogecoin,...

Comment Subcibe