Sàn giao dịch LBank sẽ niêm yết QUINT vào ngày 28/7/2022

Sàn giao dịch LBank, một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu, sẽ niêm yết QUINT vào ngày 28 tháng 7 năm 2022. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr