Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc liên kết với ứng dụng di động Samsung Securities

Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu Hàn Quốc Bithumb đang liên kết hệ thống của mình với các ứng dụng di động từ ba tổ chức tài chính lớn trong nước - Samsung Securities, NH Nonghyup và KB Kookmin Bank

Comment Subcibe