Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Rug Pull trên FlokiMoon Token, những kẻ lừa đảo đã chuyển 673,8 BNB

Theo giám sát cảnh báo sớm của Paidun, một RugPull đã xảy ra trên token FlokiMoon trên chuỗi BSC. Token FlokiMoon hiện đã giảm 99,8% và những kẻ lừa đảo đã chuyển 673,8 BNB sang Tornado.Cash.

Comment Subcibe