RSS3 sẽ khởi chạy nền tảng mở RSS3 AI để đào tạo các mô hình GPT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức phân phối thông tin OpenWeb RSS3 thông báo sẽ khởi chạy nền tảng mở RSS3 AI để cung cấp môi trường cho các nhà phát triển sử dụng dữ liệu on-chain để đào tạo các mô hình GPT. Dự án hy vọng rằng một mô hình do GPT và RSS3 điều khiển sẽ có thể truy cập, xử lý và thậm chí phản ánh mọi thứ trong thế giới OpenWeb, bao gồm từ DeFI đến SoicalFi, từ LensProtocol đến Uniswap.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr