Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Robert Pozen: Ethereum sẽ tồn tại lâu dài dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với Bitcoin

Robert Pozen, giảng viên cấp cao tại Trường Quản lý MIT Sloan cho biết dù có bất cứ điều gì xảy ra với Bitcoin, Ethereum vẫn sẽ trụ lại và tồn tại lâu dài.

Comment Subcibe