Ripple cam kết 1 triệu đô la XRP để hỗ trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Ripple cho biết sẽ cung cấp 1 triệu đô la XRP để hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ cung cấp cứu trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cụ thể, Ripple sẽ triển khai và sẽ quyên góp 250.000 đô la XRP thông qua quỹ cứu trợ Crypto for Charity và sẽ khớp với tất cả các khoản quyên góp tiền điện tử 2:1, lên tới 750.000 đô la. Quỹ sẽ hỗ trợ bốn tổ chức phi chính phủ, CARE.org, World Central Kitchen, Mercy Corps và IRC, với các khoản quyên góp được chia đều để cung cấp tiền mặt, các mặt hàng cơ bản, thực phẩm… cho các cộng đồng bị ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr