REEBOK nộp nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu Metaverse

Mike Kondoudis, luật sư nhãn hiệu Hoa Kỳ, đại diện cho công ty đồ thể thao REEBOK đăng ký nhiều nhãn hiệu trong thế giới ảo Metaverse. Trong tương lai gần, REEBOK sẽ ra mắt những bộ sưu tập NFT đầu tiên của mình.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr