Reddit lên kế hoạch triển khai series NFT Gen-3

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Reddit bắt đầu triển khai hợp đồng Gen-3 của series NFT “Reddit Collectible Avatar” trên blockchain Polygon.

Nhiều dự đoán cho rằng sức nóng của bộ sưu tập mới sẽ không kém hai người đàn anh Gen-1 và Gen-2, dự kiến bán hết trong vòng vài phút. Một số người dùng khác ca ngợi những nỗ lực tiếp thị của Reddit, thứ đã thay đổi cách kể chuyện, thuyết phục những người thường xuyên phản đối NFT trở nên trung lập và ủng hộ NFT.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Dune Analytics, vốn hóa thị trường của Reddit Collectible Avatar gần 75 triệu USD. Ngoài ra, tổng số Avatar sưu tập Reddit hiện được phát hành vượt 10,6 triệu NFT và tổng địa chỉ nắm giữ Reddit NFT là hơn 7,3 triệu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr