Thecoindesk | Crypto market for the smart money

RBI hợp tác với các ngân hàng hàng đầu để thí điểm dự án tài trợ thương mại blockchain

RBI đang làm việc với hơn 10 ngân hàng lớn để khởi động một dự án thí điểm blockchain tập trung vào tài trợ thương mại, bao gồm Ngân hàng HDFC, Ngân hàng ICICI và Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ. 

Comment Subcibe