Raydium tạm dừng tính năng orderbook

Chức năng orderbook mới trên Raydium, sàn DEX trên Solana (Serum GUI) hiện đã bị vô hiệu hóa. Người dùng cần hủy và giải quyết các lệnh hiện có. Tất cả các tương tác khác trên Serum sẽ hoàn toàn không được chấp nhận kể từ ngày 14/12.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr