Quỹ hưu trí lớn nhất Thụy Điển bán tháo cổ phiếu của ngân hàng First Republic

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Alecta, quỹ hưu trí lớn nhất của Thụy Điển, đã bán toàn bộ cổ phần của mình tại ngân hàng First Republic với khoản lỗ 728 triệu USD.

Sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ trong vài tuần qua. Ngân hàng First Republic cũng chịu số phận tương tự vào đầu tuần trước. Giờ đây, khi ngành công nghiệp cố gắng tự điều chỉnh, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất của Thụy Điển đang hành động.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr