Quỹ Ethereum phân phối 948.000 USD tiền thưởng cho 22 dự án trong cộng đồng Layer-2

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nhóm khám phá và quyền riêng tư của Ethereum Foundation đã công bố danh sách các dự án nhận cộng đồng Layer-2 năm 2022, bao gồm Candidelabs, Quantstamp, Spiro, Soul Wallet và 22 dự án khác đã phân phối tổng cộng 948.000 USD dưới dạng tiền thưởng. Vòng Tài trợ cộng đồng Layer-2 bắt đầu vào ngày 24/10/2022 và kéo dài trong 6 tuần, nhận được hơn 130 đề xuất. Do chất lượng cao của các đề xuất, Ethereum Foundation đã tăng ngân sách từ 750.000 USD ban đầu lên 948.000 USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr