Rate this post

Đã có một số sự phát triển tích cực và trong số đó là sự công nhận bởi các nhà lãnh đạo của các Quốc Gia có tầm quan trọng với Cryptocurrency và vai trò của họ trong cuộc cách mạng thủ tục ngân hàng.

Trong điều kiện để cho phép các Quốc Gia chấp nhận nền công nghệ này, các nhà điều chỉnh luật đã quyết định sự cần thiết trong việc xây dựng lại các quy định để ngăn chặn các ngành công nghiệp crypto khỏi bị sử dụng bởi các các cá nhân có ý xấu thực hiện để phạm tội và bảo vệ người dùng khỏi lừa đảo. Tuy nhiên, G20 vẫn rất căn thẳng vì đề xuất quy định không thể quá cứng để không cản trở sự phát triển của Công nghệ. Và cũng đã được xác định là bản đề nghị quy định thực tế đầu tiên sẽ được trình bày tại cuộc họp nhóm mới tại Buenos Aires vào tháng Sáu tại cuộc họp thứ ba của Bộ trưởng Tài chính và các Chủ tịch Ngân hàng Trung Ương.

Hiện tại, Các lãnh đạo Kinh tế Toàn Cầu sẽ gặp ngày 19 và 20 tại Washington DC cho cuộc họp G20 lần hai Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và các Thống Đốc Ngân hàng Trung Ương để xác định các chính sách cụ thể và tiếp tục thảo luận về các mục nghị sự cho cuộc họp của tháng được thông qua tại Buenos Aires. Và kết quả các đề xuất cho quy định cua thị trường cryptocurrency được dự kiến sẽ là trung tâm cùng với các chủ đề khác của mục nghị sự toàn cầu như bảo hộ và tác động Tài chính có thể dẫn đến sự bạo lực leo thang tại Syria mang đến gì cho Toàn cầu.

Hội Ngân hàng Toàn cầu và IMF cũng sẽ tham gia vào cuộc họp của 55 đại biểu, bao gồm 22 Bộ trưởng Tài chính, 18 Thống đốc Ngân hàng Trung Ương, và 9 nhà lãnh đạo Tổ chức Quốc Tế. Cuộc họp ngay sau cuộc Họp thứ ba của các Đại biểu Tài chính G20 đã được tổ chức vào 18 tháng tư. Chương trình nghị sự bao gồm các cuộc thảo luận hướng đến tương lai của Thương mại Toàn Cầu và rủi ro của Kinh tế Toàn cầu, bao gồm các lổ hổng Tài chính.

Là một trong ba điểm chính của G20 Argentina 2018, các cuộc tranh luận cho tương lai của công việc và sẽ xem xét các ảnh hưởng hiện tại và tiềm năng của công nghệ mới lên thị trường việc làm, phát triển và tuyển dụng với sự tập trung cụ thể về kết luận, công bằng, và bình đẳng giới. Mục tiêu cho sự đồng thuận đạt được để chấp thuận tiến trình trên các tài liệu chính sách công cộng sẽ được công khai vào tháng sáu khi các đề nghị thực tế đầu tiên cho các quy định crypto cũng sẽ được trình bày.

Những người tham gia hội nghị sẽ đánh giá sự phát triển nền Tài chính hiện tại để xác định các rủi roc ho nền kinh tế toàn cầu, đưa ra các biện pháp phòng ngừa đầy đủ, và các hành động cần thiết trong trường hợp họ cụ thể hoá. Ngoài ra cũng sẽ có một phiên họp dành riêng cho Hiệp ước với Châu Phi (CWA), một sáng kiến đưa ra bởi Chủ tịch G20 Đức năm 2017, để thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân tại Châu Phi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here