Menu

Quỹ ARK đã đồng ý hợp tác với công ty con của 21Shares AG tại Hoa Kỳ để ra mắt ETF Bitcoin

Theo tin tức thị trường, quỹ ARK của CathieWood đã hợp tác thành công với công ty con của 21Shares AG tại Mỹ nhằm ra mắt quỹ tương lai Bitcoin ETF mang tên ARK 21Shares Bitcoin Futures Strategy ETF, với mã chứng khoán là ARKA. 

Được biết, ARK đã hợp tác với 21Shares để nộp đơn đăng ký phát hành ETF Physical Bitcoin theo Đạo luật chứng khoán năm 1933. Hơn nữa, đơn đăng ký này là đơn đăng ký bổ sung cho ETF hợp đồng tương lai Bitcoin theo Đạo luật công ty đầu tư năm 1940. Được biết chủ tịch của - Gary Gensler đã ra quyết định rằng ETF mã hóa có thể được chấp thuận trong thời gian tới.

0 Bình luận