Quốc hội Kazakhstan đang thúc đẩy luật khai thác Bitcoin

Đạo luật tài sản kỹ thuật số của Cộng hòa Kazakhstan đã được cơ quan nghị viện liên bang của nước này phê chuẩn cho lần đọc thứ hai. Có thông tin cho rằng dự luật sẽ thiết lập một hệ thống cấp phép mới cho các công cụ khai thác được mã hóa và các công ty khai thác cũng phải mua điện từ lưới điện thông qua các nhà cung cấp năng lượng được chỉ định. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr