Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Protocol Near ra mắt BSTN tổng cộng 5 tỷ token

CoinDesk đã báo cáo rằng Bastion, một giao thức cho vay phi tập trung dựa trên chuỗi khối NEAR, tổng cộng có 5 tỷ token, phân phối 15% cho các nhà đầu tư, 25% cho đội ngũ và 30% để tạo thanh khoản và 30% còn lại trong địa chỉ của giao thức.

Comment Subcibe