PROOF ra mắt chương trình tăng tốc Web3 Creator Outliers

Theo ghi nhận của Thecoindesk, PROOF, công ty đứng sau dự án NFT Moonbirds, thông báo trên mạng xã hội về việc ra mắt Chương trình tăng tốc cho người tạo Web3 “Outliers”, nhằm hỗ trợ những người sáng tạo vượt qua các rào cản kỹ thuật và đổi mới thông qua tác phẩm nghệ thuật của họ.

Đợt đầu tiên sẽ được lọt vào danh sách rút gọn cho hàng đợi mùa xuân năm 2023, có tổng cộng 15 người sáng tạo, bao gồm Terrell Jones, Alien Queen, Patrick Amadon…

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr