ProjectX xảy ra rug pull và nhà sáng lập kiếm được 19.000 đô la

ProjectX xảy ra rug pull và PXT token giảm đến 92%. Nhà sáng lập kiếm được 19.000 đô la và xóa kênh discord ngay sau đó.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr