Premint bị tấn công lấy đi 300 NFTs trị giá hơn 400.000 đô la

Hôm qua nền tảng Premint bị tấn công lấy đi hơn 300 NFTs với những thông tin cụ thể như sau:

Hai trong nhiều ví của tin tặc:

Ví 1: Tại đây

Ví 2: Tại đây

NFT giá trị nhất bị đánh cắp:

BAYC #3613: OpenSea

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr