Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Powell: Cần một luật tạo điều kiện để tạo ra một loại CBDC

Chủ tịch Fed - Powell cho biết: Fed sẽ không tăng mục tiêu lạm phát và bảng cân đối kế toán của họ cuối cùng sẽ thu hẹp khoảng 2,5 đến 3 nghìn tỷ đô la so với mức hiện tại. Ngoài ra, cũng cần một luật tạo điều kiện để thiết lập một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Comment Subcibe