Post Finance cung cấp dịch vụ mã hóa cho khách hàng

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Post Finance, tổ chức tài chính bán lẻ lớn thứ năm của Thụy Sĩ, cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp sản phẩm tiền mã hóa cho người dùng khi họ hợp tác với ngân hàng Sygnum, một nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số được quy định.

Ban đầu, Post Finance sẽ cung cấp cho 2,5 triệu khách hàng của mình các kênh để mua, lưu trữ và bán tiền điện tử như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) và mở rộng theo từng giai đoạn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr