Thecoindesk | Crypto market for the smart money

PoolTogether phát hành NFT để gây quỹ, huy động được 1042,6 ETH

Chiến dịch gây quỹ của dự án PoolTogether để đáp lại vụ kiện Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã kết thúc, huy động được tổng cộng 1.042,6 Ethereum, hiện trị giá khoảng 1,13 triệu đô la.

Comment Subcibe