Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Poloniex và Justin Sun Hỗ trợ Ethereum Fork sau khi “Hợp nhất”

Sàn giao dịch Poloniex và người sáng lập TRON Justin Sun đã công bố hỗ trợ cho "Fork coin" được dẫn đầu bởi những người khai thác ETH.

Comment Subcibe