Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Polkadot ($ DOT) và Cosmos ($ ATOM) có tiềm năng phát triển lớn

Người dẫn chương trình Coin Bureau “Guy” nói với người xem rằng anh ấy có kỳ vọng lớn đối với cả Polkadot và Cosmos vì các blockchain được xây dựng để mở rộng quy mô và khả năng tương tác chuỗi chéo.

Comment Subcibe