Platypus sẽ ra mắt stablecoin USP

Platypus, một giao thức DeFi của hệ sinh thái Avalanche, thông báo rằng họ sẽ ra mắt stablecoin có tên USP, neo giá dựa trên đồng đô la Mỹ. USP sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp LP thông qua TVL của thỏa thuận hoán đổi stablecoin và cũng sẽ được sử dụng như một cơ chế để duy trì chốt thông qua thuật toán hoán đổi stablecoin.

Trước đây, Platypus đã hoàn thành khoản tài trợ 3,3 triệu đô la vào tháng 12/2021.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr