Phiên bản di động NEAR Wallet sắp khởi chạy testnet

Theo ghi nhận của Thecoindesk, NEAR Mobile App thông báo rằng họ đã hoàn thành việc phát triển phiên bản di động “NEAR Digital Wallet” và sẽ ra mắt phiên bản đầu tiên trên mạng thử nghiệm trong vài ngày tới. Ví sẽ được tích hợp với tất cả các dApp NEAR.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr