Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Phiên bản cập nhật của mạng bảo mật phi tập trung Skywire chính thức được phát hành

Theo tin chính thức của Skycoin, mạng riêng tư phi tập trung Skywire chính thức phát hành  phiên bản 0.5.0 nhằm cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốc độ mạng nhanh hơn, giúp định tuyến đa bước với các số liệu thông kê chuẩn xác hơn, hỗ trợ lựa chọn máy chủ, v.v. , dễ dàng thiết lập thư viện kết nối cập nhật trong giao diện người dùng mới và Skywire tự động thiết lập đường truyền để cải thiện hiệu suất mạng và giảm chạy phần mềm 

Comment Subcibe