Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Phí gas của Ethereum giảm còn 14 Gwei

Ethereum Average Gas đạt 39,1 Gwei vào ngày 5/3 và phí gas thấp nhất chỉ ở mức 14 Gwei.

Comment Subcibe