Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Phantom hỗ trợ niêm yết các NFT trực tiếp trên Magic Eden trong tiện ích mở rộng của trình duyệt

Ví Phantom hỗ trợ niêm yết NFT trực tiếp vào thị trường giao dịch NFT Magic Eden trong ứng dụng ví mở rộng của trình duyệt. Ứng dụng di động sẽ sớm hỗ trợ chức năng này. 

Comment Subcibe