Peter Thiel bị liên lụy trong vụ phá sản BlockFi

Theo các tài liệu đệ trình lên tòa án phá sản, một công ty venture capital có tên là Valar Ventures tách ra từ Thiel Capital của ông Thiel sở hữu 19% cổ phần của BlockFi. Điều này làm cho Valar trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của BlockFi. Đầu năm nay, Vauld Group, một công ty cho vay tiền điện tử khác được hỗ trợ bởi Valar, đã đóng băng các khoản rút tiền của khách hàng và nộp đơn xin bảo vệ khỏi các chủ nợ tại Singapore. Giám đốc điều hành Valar và người phát ngôn của ông Thiel đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Sự sụt giảm giá trị của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, cùng với sự sụp đổ của FTX, BlockFi và một số công ty tiền điện tử lớn khác trong năm nay, đã khiến các công ty venture capital thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Các nhà đầu tư bao gồm Sequoia Capital và quỹ tài sản có chủ quyền của Singapore Temasek đã xóa khoản đầu tư chín con số của họ vào FTX. Vào năm 2018, Founders Fund, một công ty venture capital khác mà ông Thiel đã giúp thành lập, đã tích lũy được số bitcoin trị giá hàng trăm triệu đô la từ các quỹ khác nhau của mình, Wall Street Journal đã đưa tin trước đó.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr