Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Perpetual Protocol đưa ra đề xuất dùng 9 triệu OP để phát triển giao thức

Perpetual Protocol, một giao thức hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, đã đệ trình một đề xuất quản trị yêu cầu 9 triệu OP, số tiền sẽ được sử dụng để khuyến khích các nhà phát triển sử dụng Giao thức vĩnh viễn làm lớp cơ sở, để tăng tính thanh khoản và cung cấp khoản cho vay cho các nhà tạo lập thị trường. Chương trình ưu đãi sẽ kéo dài từ 4 tháng đến một năm.

Comment Subcibe