Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Perpetual Contract của Drift Protocol có lỗi và hiện đang được tạm dừng giao dịch để sửa lỗi

Lỗi nằm trong Perpetual Contract của Drift đã cho phép user rút nhiều tiền hơn số được phép khiến kho của Drift bị ảnh hưởng. Sau khi fix xong thì các user đang sử dụng contract này ngay lúc bị ngừng giao dịch sẽ được hoàn trả toàn bộ lại số dư của vị thế.

Comment Subcibe