Paxos mắc kẹt 250 triệu USD tiền gửi tại Signature Bank

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Paxos, công ty phát hành stablecoin USDC tuyên bố rằng khoản tiền gửi hiện tại trong Signature Bank là 250 triệu USD và một hệ thống bảo hiểm tiền gửi đã được thiết lập. Tất cả dự trữ stablecoin của Paxos đều được hỗ trợ đầy đủ và có thể được quy đổi bất cứ lúc nào cho khách hàng với tỷ lệ 1:1 bằng USD.

Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để bảo vệ khách hàng và thông báo rằng tất cả các khoản tiền gửi của khách hàng tại Signature Bank sẽ được đảm bảo hoàn toàn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr