Paradigm đang xây dựng Reth, lớp thực thi dựa trên Rust cho Ethereum

Georgios Konstantopoulos, giám đốc công nghệ của công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Paradigm, cho biết Paradigm đang xây dựng lớp thực thi Ethereum dựa trên Rust Reth. Reth không phải là một nhánh rẽ nhánh hay viết lại của bất kỳ triển khai ứng dụng khách nào khác, mà là một triển khai toàn nút mới được Apache/MIT cấp phép có mục tiêu cốt lõi là mô đun hóa và thân thiện với nguồn mở.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr