Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Otis ra mắt nền tảng đấu giá NFT biến các vật phẩm trong thế giới thực thành đồ sưu tầm kỹ thuật số

Công ty Otis đã công bố ra mắt thị trường NFT có tên Otis House, có thể biến các vật phẩm vật lý thành NFT và các token có thể được giao dịch bất kỳ lúc nào cho các vật phẩm vật lý được lưu trữ trong kho tiền. Nền tảng đã khởi động cuộc đấu giá 6 tài sản bao gồm một trò chơi điện tử Super Mario Bros 3 cổ điển và một bức tranh hiếm của Bob Ross.

Comment Subcibe