Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Osmosis chọn Axelar làm nhà cung cấp dịch vụ cross-chain để khởi chạy khả năng giao dịch đa hệ sinh thái

Osmosis đã công bố ra mắt chức năng giao dịch token đa hệ sinh thái. Đây là sản phẩm đầu tiên trên DEX được Axelar, một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng truyền thông cross-chain hỗ trợ. 

Comment Subcibe