Optimism sẽ phân phối 10 triệu token OP để tài trợ cho các dự án

Optimism, Ethereum Layer-2, đã công bố đợt gây quỹ sản phẩm công cộng RetroPGF2 lần thứ hai. RetroPGF2 sẽ phân phối 10 triệu OP vào tháng 1/2023 để tài trợ cho các sản phẩm công khai hỗ trợ phát triển và sử dụng OPStack. Optimism cũng sẽ giới thiệu một quỹ để quản lý việc phân phối vốn. Người dùng có thể đề cử các dự án hoặc cá nhân để tài trợ trên Optimism Governance Forum từ ngày 3 đến 17/1/2023.

Các dự án hoặc cá nhân được đề cử phải hoàn thành bản tóm tắt dự án trong Gitcoin Grants Hub từ ngày 3 đến ngày 24/1. Những người có huy hiệu RetroPGF2 sẽ bỏ phiếu về cách phân bổ vốn cho dự án. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 31/1 đến ngày 10/2. Huy hiệu bỏ phiếu cho RetroPGF2 sẽ được phân phối cho 90 thành viên cộng đồng: mỗi chủ sở hữu RetroPGF1 sẽ nhận được một huy hiệu RetroPGF2, Token House of Optimism sẽ chọn mười người giữ huy hiệu và cuối cùng, Optimism sẽ phân phối 21 huy hiệu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr