Optimism Goerli testnet sẽ chuyển sang kiến ​​trúc Bedrock vào ngày 12 tháng 1

OP Labs đã thông báo rằng mạng thử nghiệm Optimism Goerli sẽ được chuyển sang kiến ​​trúc Bedrock vào ngày 12 tháng 1. OP Labs đang làm việc với các nhà khai thác nút để đảm bảo quá trình di chuyển suôn sẻ và người dùng cũng như ứng dụng sẽ không bị ảnh hưởng bởi quá trình di chuyển này. Sau khi Goerli lạc quan hoàn thành quá trình di chuyển, OP Labs sẽ gửi đề xuất di chuyển mạng chính Optimism sang Bedrock.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr