Opside hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 4 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nhà cung cấp ZK-RaaS Opside thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 4 triệu USD, do Web3.com Ventures dẫn đầu.

Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Opside, Nanfeng cho biết: “Vòng tài trợ này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục đổi mới, phát triển hơn nữa và cấu trúc lại nền tảng của mình, đồng thời mở rộng quy mô người dùng và nhóm hiện có. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu vòng tiếp theo vào đúng thời điểm trong tương lai.”

Opside đã phát triển bộ công cụ phát triển phần mềm ZK-rollups có mục đích chung cho phép các nhà phát triển triển khai các ứng dụng của họ trên Layer-3 của Opside mà không cần duy trì bất kỳ cơ sở hạ tầng nào. Opside chịu trách nhiệm về sự đồng thuận của Layer-2 và tính khả dụng của dữ liệu, đảm bảo rằng tất cả các giao dịch và dữ liệu được tạo đều được băm và lưu trữ trên chuỗi Opside Layer-2.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr