OpenSea triển khai biện pháp bảo vệ người dùng khi mua NFT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng giao dịch NFT OpenSea thông báo rằng họ đã thêm một biện pháp bảo vệ ưu tiên NFT nhằm giảm thiểu các hoạt động đáng ngờ trên nền tảng. Đối với một số giao dịch đang hoạt động nhưng sau đó NFT bị gắn cờ trên OpenSea (vi phạm chính sách, nghi ngờ đánh cắp…), OpenSea sẽ kiểm tra trạng thái mục NFT trước khi người dùng mua NFT đó.

OpenSea cho biết cơ chế này đã được đưa vào bản cập nhật phiên bản Seaport 1.4, nếu trạng thái NFT thay đổi (chẳng hạn như bị đánh dấu là NFT đánh cắp) thì giao dịch sẽ bị từ chối.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr