OpenSea tích hợp BNB Chain

Hôm nay (30/11), OpenSea thông báo tích hợp thêm BNB Chain, cho phép giao dịch NFT trên mạng lưới này. Đây là thông tin cực kỳ tốt cho thị trường NFT thời điểm hiện tại.

Theo OpenSea, những bộ sưu tập NFT BNB Chain có giao dịch sau ngày 1/1/2022 sẽ được đưa dữ liệu dần lên OpenSea.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr